dijous, 29 de novembre de 2012

6è: ART CONCEPTUAL

     Ja fa uns quants cursos que a sisè, durant el primer trimestre ens dediquem a fer un repàs per tres avantguardes artístiques del segle XX. Tot i que cada curs les variem una mica, desperten un gran interès entre els nens, el surrealisme, el dadà, l'expressionisme... però sobretot, l'art conceptual que arrenca de l'obra de Marcel Duchamp. Un cop exposat el tema, ajudant-nos sempre de la imatge a la pantalla del taller, i a partir de les reflexions que ells mateixos fan del tema i de les imatges, els proposem un treball pràctic que vam fer una vegada al taller de l'artista Mar Arza.

     Es tracta de donar un llibre als nens perquè retallin aquelles paraules que els criden l'atenció. Els nens les van posant dins d'un sobre, ja que serà la matèria primera amb la que faran la seva particular obra conceptual. Aquesta consisteix en fixar la paraula amb un cel·lo en qualsevol ubicació de l'escola, amb la condició que el lloc que es tria tingui sempre un sentit en relació amb la paraula -o paraules- escolllides. En aquest punt parlem també del que significa una obra d'art efímera i de la "impossibilitat" de utilitzar-la per especular en el mercat de l'art, així com de les maneres que tenen els artistes conceptuals de deixar testimoni de la seva obra. Per això, en un full, hi enganxen la paraula amb el mateix cel·lo que els ha servit per fixar-la abans i, a sota, una fotografia de l'obra.

    Aquest és un treball que fa reflexionar molt als nostres alumnes sobre diferents aspectes, tant de l'art com ja a nivell més creatiu, sobre les possibilitats d'ubicacions de les paraules.

    Us en deixem unes quantes mostres: